نام سايت نام سايت

نتایج آزمون استخدام پرستاران

برچسب ها:

www.saeidpix.com

نتایج آزمون استخدام پرستاران از طریق سایت دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام می‌شود

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت گفت: داوطلبان برای اطلاع از نتایج آزمون استخدامی پرستاران  باید به سایت دانشگاه‌ های علوم پزشکی مربوطه مراجعه کنند.

 

به گزارش خبرنگار نظام پرستاری به نقل از ایسنا، حسین مبارکی با اشاره به زمان اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی پرستاران گفت: نتایج این آزمون به صورت غیرمتمرکز و از طریق سایت دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام می‌شود.

 

وی درباره نحوه پذیرش داوطلبان گفت: پس از اعلام نتایج اولیه، گزینش نهایی از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام می‌شود.

مبارکی گفت: در نتایج اولیه آزمون استخدامی ۲۳ هزار نیرو برای اجرای قانون ارتقای بهره‌وری، ۱٫۵ برابر ظرفیت پذیرش، اسامی داوطلبان اعلام می‌شود که در نهایت در نظام انتخاب گزینش، معادل تعداد سهمیه واقعی از میان این افراد انتخاب خواهد شد.

آزمون استخدام نیروهای مورد نیاز برای اجرای قانون ارتقای بهره‌وری نیروهای بالینی نظام سلامت ششم اسفند  ۸۹ در سراسر کشور برگزار شد.

 

لیست دانشگاههای علوم پزشکی کشور
ردیف

دانشگاه

نشانی /سایت اینترنت

دورنگار

تلفن

کد

۱

اراک

خیابان علم الهدی -جنب بیمارستان امیر کبیر
http://www.arakmu.ac.ir Email:arakmu@ac.ir

۳۱۳۴۷۶۶

۳۱۳۵۷۶۰

۰۸۶۱
۲

اردبیل

اردبیل – میدان شهدا

۲۲۵۱۰۵۳

۲۲۳۲۰۵۱
۳۳۵۱۰۲۰
۰۴۵۱
۳

ارومیه

ارومیه – انتهای خیابان جهاد
http://www.umsu.ac.ir

۲۲۱۸۴۱ ۲۳۲۲۹۶ ۰۴۴۱
۴

اصفهان

میدان آزادی – خیابان هزارجریب
http://www.mui.ac.ir

۶۶۸۵۱۴۵
۶۶۸۸۸۶۴
۶۶۸۵۱۴۱
۶۶۸۵۱۴۲
۰۳۱۱
۵

اهواز

اهواز-شهرک دانشگاهی
http://www.aums.ac.ir

۳۳۵۲۰۰ ۳۳۹۰۹۲
۳۳۵۰۲۴
۰۶۱۱
۶

ایران

بزرگراه شهید همت
http://www.iums.ac.ir

۸۰۵۲۲۳۵ ۸۰۵۲۲۳۴ ۰۲۱
۷

ایلام

میدان شهید کشوری – خیابان آزادی

۳۳۳۴۰۸۰ ۳۳۳۴۰۶۰ ۰۸۴۱
۸

بابل

بابل – خیابان گنج افروز

۲۲۹۰۱۸۱
۲۱۳۰۰۶۹
۲۲۲۹۰۱۵ ۰۱۱۱
۹

بندرعباس

بندرعباس – خیابان استانداری http://www.hums.ac.ir

۳۶۶۱۷ ۳۴۲۷۵-۶
۳۱۹۹۱
۰۷۶۱
۱۰

بوشهر

بوشهر -خیابان معلم -روبروی ستاد نماز جمعه

۲۵۲۳۱۲۳
۲۵۲۶۱۵۴
۲۵۲۶۷۴۱
۲۵۲۳۱۲۱-۲ ۰۷۷۱
۱۱

بیرجند

خیابان معلم -بهداری شهرستان

۳۰۰۷۶ ۳۰۰۷۵ ۰۵۶۱
۱۲

تبریز

خیابان دانشگاه – ساختمان مرکزی دانشگاه
http://www.tbzmed.ac.ir

۳۳۴۲۷۶۱ ۳۳۴۶۱۴۷ ۰۴۱۱
۱۳

تهران

انتهای غربی خیابان طالقانی
http://www.tums.ac.ir

۶۴۱۹۵۳۷ ۶۴۰۵۶۶۶ ۰۲۱
۱۴

تربیت مدرس

  ۸۰۰۷۵۹۸ ۸۰۰۹۷۲۰ ۰۲۱
۱۵

جهرم

خیابان شهید مطهری – جاده قدیم لار

۳۱۵۲۰ ۳۱۵۲۳
۴۱۹۹۱
۰۷۹۱
۱۶

رفسنجان

خیابان امام خمینی – سارمان مرکزی دانشگاه

۳۶۳۱۰ ۳۶۹۶۲ ۰۳۵۳۱
۱۷

زابل

خیابان شهید رجایی ، دانشگاه علوم پزشکی زابل ۳۲۲۲۰۶۹ ۲۲۲۲۰۳۵ ۰۵۴۲۰۰
۱۸

زاهدان

دکتر شریعتی – کمیته مرکزی دانشگاه
http://www.zdmu.ac.ir

۲۰۸۸۴ ۲۸۱۱۰ ۰۵۴۱
۱۹

زنجان

زنجان – بلوار آزادی
http://www.zums.ac.ir

۳۹۶۲۴ ۲۵۰۱۰ ۰۲۴۱
۲۰

سبزوار

جاده تهران – مقابل اداره پلیس
mu-sabzevar@hbi.dmr.or.ir

۱۵۲۳ ۲۷۰۹۰
۲۶۷۰۰
۴۰۹۹۴
۰۵۷۱
۲۱

سمنان

سمنان – بلوار مولوی

۳۱۱۲۳۷۹ ۲۰۱۱۲ ۰۲۳۱
۲۲

شاهرود

خیابان شهدا

۳۴۰۹۰ ۳۱۸۵۰ ۰۲۷۳۱
۲۳

شهرکرد

بلوار آیت ا… کاشانی – کمیته مرکزی دانشگاه

۳۳۴۵۸۸ ۳۳۰۰۶۱ ۰۳۸۱
۲۴

شهید بهشتی

بزرگراه شهید چمران – اوین – جنب بیمارستان طالقانی
http://www.sbmu.ac.ir

۲۴۰۰۰۵۲ ۲۴۰۱۰۲۲ ۰۲۱
۲۵

شیراز

خیابان زند – ۲۰ متر قبل از ساختمان مرکزی دانشگاه
http://www.sums.ac.ir

۵۹۳۱۷-
۵۲۵۹۹
۳۳۲۳۶۶ ۰۷۱
۲۶

علوم بهزیستی

اوین – خیابان دانشگاه شهید بهشتی – خیابان کودکیار http://www.behzisty.org

۲۴۰۰۱۱۰ ۲۴۰۳۰۵۴
۲۴۰۳۰۵۵
۰۲۱
۲۷

فسا

بلوار رضوانیه

۲۷۰۹۱ ۲۷۰۹۳ ۰۷۳۱
۲۸

قزوین

بلوار شهید باهنر

۳۳۳۱۰۰۷ ۳۳۴۴۲۶۸ ۰۲۸۱
۲۹

قم

قم – شبکه بهداشتی درمانی قم

۳۶۷۶۷ ۷۷۱۳۵۵۰ ۰۲۵۱
۳۰

کاشان

میدان پانزده خرداد -جنب اداره پست

mn-kashan@hbi.dmr.or.ir

۵۵۶۱۱۲ ۴۴۳۰۲۶ ۰۳۶۱
۳۱

کردستان

سنندج – خیابان آبیدر

۳۲۳۲۸۰۰ ۳۲۳۴۹۰۰ ۰۸۷۱
۳۲

کرمان

بلوار جمهوری اسلامی – اداره مرکزی دانشگاه
http://www.kmu.ac.ir

۲۱۳۵۱۴ ۲۱۳۰۲۵-۲۶ ۰۳۴۱
۳۳

کرمانشاه

بلوار شهید بهشتی – ساختمان مرکزی دانشگاه
http://www.kums.ac.ir

۵۸۰۴۵ ۵۴۴۳۴
۵۶۴۳۳
۰۸۳۱
۳۴

گلستان

از طرف ساری ۵ کیلومتر قبل از گرگان – روبروی تپه راهنمایی

۲۲۲۴۵۴۰ ۲۲۲۴۵۵۱ ۰۱۷۱
۳۵

گناباد

خیابان امام خمینی – میدان فرمانداری

۳۸۱۵ ۲۳۲۸ ۰۵۳۵۷۲
۳۶

گیلان

رشت – خیابان نامجو – روبروی استادیوم شهید عضدی
http://www.gums.ac.ir

۳۲۲۹۴۲۹ ۳۲۲۱۲۸۲
۳۲۲۲۴۶۰
۰۱۳۱
۳۷

لرستان

خرم آباد – خیابان معلم

۲۲۰۳۰ ۳۱۱۴۰۷۸ ۰۶۶۱
۳۸

مازندران

ساری – میدان امام – سه راه جویبار -ابتدای بزرگراه بسیج

۵۴۶۸۳۵ ۲۲۶۲۳۷۰
۲۲۶۲۱۴۰
۰۱۵۱
۳۹

مشهد

خیابان دانشگاه – روبروی دپارتمان پزشکی – سازمان مرکزی دانشگاه
http://www.mums.ac.ir

۸۴۱۰۰۶ ۸۴۱۲۰۸۱-
۸۴۱۳۰۰۶
۰۵۱۱
۴۰

همدان

چهارراه شریعتی – ابتدای بلوار آیت ا..کاشانی
http://www.umsha.ac.ir

۲۲۰۷۷۳ ۲۲۰۶۸۳-۴ ۰۸۱
۴۱ یاسوج

خیابان مطهری

۲۲۲۵۶۸۹ ۲۲۲۷۲۲۹ ۰۷۴۱
۴۲ یزد

صفاییه – خیابان بوعلی – کمیته مرکزی دانشگاه
http://www.ssu.ac.ir

۸۲۴۵۴۴۶ ۸۲۴۵۴۴۵ ۰۳۵۱
فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۰ | دسته: دانـستـنـیهای عمـومـی

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2012/11/123.gif

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg لینک های ارسالی شما

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg مبارزه خونین بوکسور ایرانی! + تصاویر تماشایی

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg پیشنهاد بی شرمانه یک اسپانسر به خانم های بسکتبالیست ایران!

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg کلیپ دیدنی از زدن سر با شمشیر در عربستان!

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg خرید و فروش دختران برای ازدواج!

» جدیدترین های سایت ... «

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2012/11/123.gif

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg لینک های ارسالی شما

»» وبگـــردي : جذابتــرين مطالب اينتــرنت را از دست ندهيد ...

لعیا زنگنه در لباس نظامی!!! +تصاویر جديد

بازیگران مشهور ایران در مراسم! +تصاویر جديد

بهنوش بختیاری در فیلم همسرش! +عکس جديد

عکس های دیدار والیبال بازیگران زن ایران با تیم متین! +تصاویر جديد

خرید و فروش دختران برای ازدواج!!! جديد

کلیپ ته خنده از تفریح عرب ها در خیابان ها! جديد

مجازات وحشتناک جاسوس اسرائيل در غزه !!! + تصاوير بالاي 18 سال جديد

کليپ وحشتناک زدن سر با شمشير در عربستان !!! (18+) جديد

فتواي جديد فقها درباره ازدواج موقت دختران!!! جديد

مبارزه خونين بوکسور ايراني!+تصاوير (??+) جديد

پيشنهاد بي شرمانه يک اسپانسر به دختران بسکتباليست ايران!!! جديد

تفريحات مايه دارها در ايران!+ تصاوير جديد

پدر و پسرهاي موسيقي در ايران را ميشناسيد + عکس جديد

دختر 1 ساله اي که شبيه پيرزن 80 ساله شده!!!+تصاوير جديد

گرانترين و زيباترين ماشين عروس جهان در اصفهان!+تصاوير جديد

»» ورود به آرشيو مطالب جذاب ...


35293