نام سايت نام سايت

سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

برچسب ها:

سبزی آرایی

 

ابزار سبزی آرایی :

 ۱٫ قاشق توپی ( برای خالی کردن داخل سبزی ها و میوه ها )

 ۲٫ ورقه کن فنری ( برای فنری کردن سبزی ها )

 ۳٫ کاتر دوطرفه ( برای فنری کردن سیب زمینی و هویج و …) 

 ۴٫ مجموعه اسکنه ها ( برای حکاکی به صورتU وV و زیگزاگ)

 ۵٫ مجموعه قالب ها ( برای طراحی سبزی ها و میوه ها)

 

 

 چاقوهای شماره ۱تا ۳ (برای حکاکی شیارهای مختلف ) 

 چاقوهای شماره ۴ تا ۶ (برای خارج کردن داخل سبزیجات )

 چاقوی شماره ۷ (برای ایجاد شیار مستقیم و کنده کاری )

 

 رنده شماره ۱ تا ۳ (برای درست کردن رشته های بلند و نازک از کدو، پنیر و سیب زمینی )

 چاقوی دندانه دار شماره ۴ ( برای بریدن و ورقه کردن )

 وسیله شماره ۵ ( برای فرم دادن به هویج و خیار و …)   

 پوست کن دوطرفه ( برای پوست کندن میوه ها و سبزیجات )

 

 

 چاقوی شماره ۱ (برای ورقه کردن گوشت ها یا میوه های بلند)

 چاقوی شماره ۲ (برای بریدن و ورقه کردن)

 چاقوی شماره ۳ تا ۵ (برای خرد کردن و بریدن )

 چاقوی شماره ۶ (ساطور- برای بریدن و خرد کردن )    

 

گل رز

وسایل مورد نیاز :      

پیاز – چاقو – چاقوی حکاکی – رنگ خوراکی

روش کار :

پیاز را پوست کنده ، یک سوم آن را  از سر جدا  کنید.

روی اولین لایه پیاز از خارج ۵ گلبرگ بزرگ ایجاد کنید.

گلبرگ ها  را فرم دهید.

ردیف دوم گلبرگ ها را بین گلبرگ ها ی ردیف اول به وجود آورید ، به همین ترتیب تا آخرین لایه پیاز ادامه دهید.

گل ها  را در آب سرد رنگی بگذارید.

 

 

گل نیلوفر آبی

وسایل مورد نیاز :

پیاز  – چاقوی حکاکی – رنگ خوراکی 

روش کار :

پیاز را پوست کنده ، در قسمت سر پیاز با کمک نوک چاقو ، ۸ تا ۹ گلبرگ ایجاد کنید ، سپس خطوط گلبرگ ها  را با چاقو شکاف دهید.

سر پیاز باقی مانده را جدا کنید.

لایه های پیاز را با کمک نوک چاقو باز کنید.

پیاز گل شده  را در آب سرد رنگی بگذارید.

 

 

گل مینا

وسایل مورد نیاز :

ترب – هویج – چاقو – پوست کن – چاقوی کنگره ای

روش کار :   

ترب را پوست کنده ، سپس آن را از طول ، نازک ورقه کنید.

ورقه های ترب را مانند شکل های مربوطه با چاقوی کنگره ای و معمولی برش دهید.

هویج را پوست کنده ، در سطح بالایی آن شیار حک کنید.

ورقه های ترب را دور هویج بپیچید.

دور ترب را با نخ ، محکم ببندید.

گل ها را در آب سرد بگذارید تا تازه و باز شوند.

گل بنفشه

وسایل مورد نیاز :   

کلم قرمز، چاقوی حکاکی

روش کار :

لبه هر کدام از برگ های کلم را با چاقو مانند گلبرگ برش دهید.

برگ های داخلی را هم مانند ردیف ۱ ببرید

لبه گلبرگ ها  را کمی ببرید تا سفیدی داخل برگ کلم مشخص شود.

کلم را در آب سرد بگذارید تا باز شود.

 

 

گل کوکب

وسایل مورد نیاز :

کدو حلوایی، چاقوی حکاکی ، آب نمک

روش کار :

کدو را پوست کنده ، تخم آن را بگیرید و آن را ۵ دقیقه در آب نمک بگذارید.

کدو را مانند پشت لاک پشت گرد کنید.

با چاقو  دایره ای در وسط کدو ایجاد کرده و دور آن را خالی و گود کنید.

روی دایره شیار ایجاد کنید.

هشت یا نه گلبرگ دور دایره ایجاد کنید.

وسط گلبرگ ها ی ردیف اول را گود کنید.

ردیف ۵ و ۶ را به دلخواه تکرار کنید، سپس گل را در آب سرد بگذارید تا تازه شود.

گل داودی

وسایل مورد نیاز :

تره فرنگی ، چاقوی حکاکی ، قیچی       

روش کار :

از قسمت سفید تره فرنگی به طول ۷ سانتیمتر جدا کنید.

روی اولین لایه ۶ گلبرگ بلند ایجاد کنید.

با قیچی سر گلبرگ ها  را گرد کنید.

گلبرگ های ردیف دوم را بین گلبرگ های ردیف اول ایجاد کنید.

با قیچی ، سر گلبرگ ها  را گرد کنید.

مرکز تره فرنگی را بعد از فرم دادن ۵ لایه گلبرگ کوتاه کنید.

مرکز تره فرنگی را با چاقو برش های متعدد دهید و سپس ، گل را در آب سرد بگذارید تا باز شود.

 

گل های طلایی و نقره ای

وسایل مورد نیاز :   

هویج بزرگ ، ترب سفید بلند، چاقوی  حکاکی، قالب های کوچک و بزرگ، اسکنه ۷شکل ، آب.

روش کار : 

هویج و ترب را به قطر نیم سانتیمتر حلقه کنید. آنها را ۵ دقیقه در آب نمک بگذارید تا نرم شوند.

حلقه ها را قالب بزرگ بزنید.

با چاقو در مرکز هویج دایره کوچکی حک کنید.

با اسکنه شیارهایی از لبه خارجی هویج به طرف مرکز ایجاد کنید.

مجدداً با قالب کوچک آن را قالب بزنید.

ترب ها را قالب کوچک بزنید.

ترب را داخل گل هویج بگذارید و گل ها  را در آب سرد قرار دهید تا تازه و سفت شود.

 

 

شمعدان

وسایل مورد نیاز :

هویج ، ورقه کن فنری، پوست کن یا چاقو

روش کار :

هویج را پوست بکنید.

با چاقو روی هویج شیارهای طولی ایجاد کنید.

با ورقه کن فنری هویج را به صورت فنر درآورده سپس آن را ۵ دقیقه در آب نمک بگذارید تا نرم شود.

دو سر آزاد فنر را با خلال دندان به هم وصل کنید تا دایره شود. سپس آن را  در آب سرد بگذارید تا تازه و سفت گردد.

اگر مایل هستید داخل شمعدان شمع بگذارید ، یک قطعه خیار را برش داده و از پایی به وسیله سوزن ، شمع را به خیار وصل کنید و در وسط فنر هویج بگذارید.

 

گل ورونیکا

وسایل مورد نیاز :        

فلفل رنگی، چاقوی حکاکی، اسکنه۷شکل، خلال هویج .

روش کار :

با اسکنه گلبرگ های ریز در سطح فلفل ایجاد کنید.

فلفل را در آب سرد بگذارید.

با چاقو گلبرگ های ریز در سطح فلفل ایجاد کنید.

فلفل را در آب سرد بگذارید.

خلال هویج را در شکاف های فلفل بگذارید.

 

 

گل رز سرخ

وسایل مورد نیاز :

چغندر، چاقو، چاقوی حکاکی.

روش کار :

چغندر را پوست بکنید.

۵ گلبرگ ردیف اول را به ضخامت ۳ میلیمتر ایجاد کنید ، زیر گلبرگ ها  را نازک بردارید.

لایه های بعدی گلبرگ ها  را مانند ردیف ۲ بین گلبرگ های قبلی ایجاد کنید.

در وسط گل گلبرگ های کوچک ایجاد کنید.

گل بگونیا

وسایل مورد نیاز :

تربچه ، چاقو

روش کار :

ساقه تربچه را ببرید و آن را  به ۴ قسمت مساوی متصل به هم تقسیم کنید.

در هر قسمت سه گلبرگ کوچکتر ایجاد کنید.

گل را در آب سرد بگذارید تا باز شود.

ساقه تربچه را ببرید. در سطح آن ۶ شیار ایجاد کرده و دور آنها را کمی گرد کنید.

بین شیارها را ببرید به طوری که در انتها به هم وصل باشند.

گل را در آب سرد بگذارید تا باز شود.

 

 

ماکارونی های رنگی

وسایل مورد نیاز :

هویج، سیب زمینی، کاتر دوطرفه

روش کار :

هویج و سیب زمینی را پوست بکنید.

کاتر را در هویج و سیب زمینی فرو کنید و بچرخانید تا آنها را مانند فنر ببرد.

به آرامی فنرها را از هویج و سیب زمینی خارج کنید.

فنرها را باز کنید.

فنر سیب زمینی و هویج را داخل هم کنید و آن را  در آب سرد بگذارید و یا بپزید.

 

 

پروانه

وسایل مورد نیاز :

گوجه فرنگی – چاقو – تخته چوبی

روش کار :

نصف گوجه فرنگی را به ۴ حلقه تقسیم کنید. (هرکدام به ضخامت نیم سانتیمتر) به طوری که در انتها به هم وصل باشند.

سه حلقه زیرین را از وسط شکاف دهید.

شاخک و سر پروانه را فرم دهید.

بدن آماده شده را روی سر پروانه قرار دهید.

 

 

 سبد گل

وسایل مورد نیاز : 

گوجه فرنگی – چاقو – اسکنه ۷ شکل

روش کار :

گوجه فرنگی را از طول در دو خط از مرکز به فاصله نیم سانتیمتر از هم تا وسط گوجه فرنگی ببرید. (دسته سبد )

با اسکنه لبه سبد را فرم دهید.

با استفاده از نوک چاقو ، پوست لبه ی سبد را کمی از گوشت جدا کنید.

تخم دو تکه ی جدا شده از دسته سبد را خارج کنید.

دو تکه را مانند بشقاب زیر سبد بگذارید.

 

 

 

 

 

 

مرداد ۱۸ام, ۱۳۸۹ | دسته: دانـستـنـیهای عمـومـی

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2012/11/123.gif

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg لینک های ارسالی شما

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg مبارزه خونین بوکسور ایرانی! + تصاویر تماشایی

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg پیشنهاد بی شرمانه یک اسپانسر به خانم های بسکتبالیست ایران!

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg کلیپ دیدنی از زدن سر با شمشیر در عربستان!

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg خرید و فروش دختران برای ازدواج!

» جدیدترین های سایت ... «

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2012/11/123.gif

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg لینک های ارسالی شما

»» وبگـــردي : جذابتــرين مطالب اينتــرنت را از دست ندهيد ...

لعیا زنگنه در لباس نظامی!!! +تصاویر جديد

بازیگران مشهور ایران در مراسم! +تصاویر جديد

بهنوش بختیاری در فیلم همسرش! +عکس جديد

عکس های دیدار والیبال بازیگران زن ایران با تیم متین! +تصاویر جديد

خرید و فروش دختران برای ازدواج!!! جديد

کلیپ ته خنده از تفریح عرب ها در خیابان ها! جديد

مجازات وحشتناک جاسوس اسرائيل در غزه !!! + تصاوير بالاي 18 سال جديد

کليپ وحشتناک زدن سر با شمشير در عربستان !!! (18+) جديد

فتواي جديد فقها درباره ازدواج موقت دختران!!! جديد

مبارزه خونين بوکسور ايراني!+تصاوير (??+) جديد

پيشنهاد بي شرمانه يک اسپانسر به دختران بسکتباليست ايران!!! جديد

تفريحات مايه دارها در ايران!+ تصاوير جديد

پدر و پسرهاي موسيقي در ايران را ميشناسيد + عکس جديد

دختر 1 ساله اي که شبيه پيرزن 80 ساله شده!!!+تصاوير جديد

گرانترين و زيباترين ماشين عروس جهان در اصفهان!+تصاوير جديد

»» ورود به آرشيو مطالب جذاب ...


72877