نام سايت

تبلیغات

سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

برچسب ها:

سبزی آرایی

 

ابزار سبزی آرایی :

 1. قاشق توپی ( برای خالی كردن داخل سبزی ها و میوه ها )

 2. ورقه كن فنری ( برای فنری كردن سبزی ها )

 3. كاتر دوطرفه ( برای فنری كردن سیب زمینی و هویج و …) 

 4. مجموعه اسكنه ها ( برای حكاكی به صورتU وV و زیگزاگ)

 5. مجموعه قالب ها ( برای طراحی سبزی ها و میوه ها)

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

 

 

 چاقوهای شماره 1تا 3 (برای حكاكی شیارهای مختلف ) 

 چاقوهای شماره 4 تا 6 (برای خارج كردن داخل سبزیجات )

 چاقوی شماره 7 (برای ایجاد شیار مستقیم و كنده كاری )

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

 

 رنده شماره 1 تا 3 (برای درست كردن رشته های بلند و نازك از كدو، پنیر و سیب زمینی )

 چاقوی دندانه دار شماره 4 ( برای بریدن و ورقه كردن )

 وسیله شماره 5 ( برای فرم دادن به هویج و خیار و …)   

 پوست كن دوطرفه ( برای پوست كندن میوه ها و سبزیجات )

 

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

 

 چاقوی شماره 1 (برای ورقه كردن گوشت ها یا میوه های بلند)

 چاقوی شماره 2 (برای بریدن و ورقه كردن)

 چاقوی شماره 3 تا 5 (برای خرد كردن و بریدن )

 چاقوی شماره 6 (ساطور- برای بریدن و خرد كردن )    

 

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

گل رز

وسایل مورد نیاز :      

پیاز – چاقو – چاقوی حكاكی – رنگ خوراكی

روش كار :

پیاز را پوست كنده ، یك سوم آن را  از سر جدا  كنید.

روی اولین لایه پیاز از خارج 5 گلبرگ بزرگ ایجاد كنید.

گلبرگ ها  را فرم دهید.

ردیف دوم گلبرگ ها را بین گلبرگ ها ی ردیف اول به وجود آورید ، به همین ترتیب تا آخرین لایه پیاز ادامه دهید.

گل ها  را در آب سرد رنگی بگذارید.

 

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

 

گل نیلوفر آبی

وسایل مورد نیاز :

پیاز  – چاقوی حكاكی – رنگ خوراكی 

روش كار :

پیاز را پوست كنده ، در قسمت سر پیاز با كمك نوك چاقو ، 8 تا 9 گلبرگ ایجاد كنید ، سپس خطوط گلبرگ ها  را با چاقو شكاف دهید.

سر پیاز باقی مانده را جدا كنید.

لایه های پیاز را با كمك نوك چاقو باز كنید.

پیاز گل شده  را در آب سرد رنگی بگذارید.

 

 

گل مینا

وسایل مورد نیاز :

ترب – هویج – چاقو – پوست كن – چاقوی كنگره ای

روش كار :   

ترب را پوست كنده ، سپس آن را از طول ، نازك ورقه كنید.

ورقه های ترب را مانند شكل های مربوطه با چاقوی كنگره ای و معمولی برش دهید.

هویج را پوست كنده ، در سطح بالایی آن شیار حك كنید.

ورقه های ترب را دور هویج بپیچید.

دور ترب را با نخ ، محكم ببندید.

گل ها را در آب سرد بگذارید تا تازه و باز شوند.

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

گل بنفشه

وسایل مورد نیاز :   

كلم قرمز، چاقوی حكاكی

روش كار :

لبه هر كدام از برگ های كلم را با چاقو مانند گلبرگ برش دهید.

برگ های داخلی را هم مانند ردیف 1 ببرید

لبه گلبرگ ها  را كمی ببرید تا سفیدی داخل برگ كلم مشخص شود.

كلم را در آب سرد بگذارید تا باز شود.

 

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

 

گل كوكب

وسایل مورد نیاز :

كدو حلوایی، چاقوی حكاكی ، آب نمك

روش كار :

كدو را پوست كنده ، تخم آن را بگیرید و آن را 5 دقیقه در آب نمك بگذارید.

كدو را مانند پشت لاك پشت گرد كنید.

با چاقو  دایره ای در وسط كدو ایجاد كرده و دور آن را خالی و گود كنید.

روی دایره شیار ایجاد كنید.

هشت یا نه گلبرگ دور دایره ایجاد كنید.

وسط گلبرگ ها ی ردیف اول را گود كنید.

ردیف 5 و 6 را به دلخواه تكرار كنید، سپس گل را در آب سرد بگذارید تا تازه شود.

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

گل داودی

وسایل مورد نیاز :

تره فرنگی ، چاقوی حكاكی ، قیچی       

روش كار :

از قسمت سفید تره فرنگی به طول 7 سانتیمتر جدا كنید.

روی اولین لایه 6 گلبرگ بلند ایجاد كنید.

با قیچی سر گلبرگ ها  را گرد كنید.

گلبرگ های ردیف دوم را بین گلبرگ های ردیف اول ایجاد كنید.

با قیچی ، سر گلبرگ ها  را گرد كنید.

مركز تره فرنگی را بعد از فرم دادن 5 لایه گلبرگ كوتاه كنید.

مركز تره فرنگی را با چاقو برش های متعدد دهید و سپس ، گل را در آب سرد بگذارید تا باز شود.

 

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

گل های طلایی و نقره ای

وسایل مورد نیاز :   

هویج بزرگ ، ترب سفید بلند، چاقوی  حكاكی، قالب های كوچك و بزرگ، اسكنه 7شكل ، آب.

روش كار : 

هویج و ترب را به قطر نیم سانتیمتر حلقه كنید. آنها را 5 دقیقه در آب نمك بگذارید تا نرم شوند.

حلقه ها را قالب بزرگ بزنید.

با چاقو در مركز هویج دایره كوچكی حك كنید.

با اسكنه شیارهایی از لبه خارجی هویج به طرف مركز ایجاد كنید.

مجدداً با قالب كوچك آن را قالب بزنید.

ترب ها را قالب كوچك بزنید.

ترب را داخل گل هویج بگذارید و گل ها  را در آب سرد قرار دهید تا تازه و سفت شود.

 

 

شمعدان

وسایل مورد نیاز :

هویج ، ورقه كن فنری، پوست كن یا چاقو

روش كار :

هویج را پوست بكنید.

با چاقو روی هویج شیارهای طولی ایجاد كنید.

با ورقه كن فنری هویج را به صورت فنر درآورده سپس آن را 5 دقیقه در آب نمك بگذارید تا نرم شود.

دو سر آزاد فنر را با خلال دندان به هم وصل كنید تا دایره شود. سپس آن را  در آب سرد بگذارید تا تازه و سفت گردد.

اگر مایل هستید داخل شمعدان شمع بگذارید ، یك قطعه خیار را برش داده و از پایی به وسیله سوزن ، شمع را به خیار وصل كنید و در وسط فنر هویج بگذارید.

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

 

گل ورونیكا

وسایل مورد نیاز :        

فلفل رنگی، چاقوی حكاكی، اسكنه7شكل، خلال هویج .

روش كار :

با اسكنه گلبرگ های ریز در سطح فلفل ایجاد كنید.

فلفل را در آب سرد بگذارید.

با چاقو گلبرگ های ریز در سطح فلفل ایجاد كنید.

فلفل را در آب سرد بگذارید.

خلال هویج را در شكاف های فلفل بگذارید.

 

 

گل رز سرخ

وسایل مورد نیاز :

چغندر، چاقو، چاقوی حكاكی.

روش كار :

چغندر را پوست بكنید.

5 گلبرگ ردیف اول را به ضخامت 3 میلیمتر ایجاد كنید ، زیر گلبرگ ها  را نازك بردارید.

لایه های بعدی گلبرگ ها  را مانند ردیف 2 بین گلبرگ های قبلی ایجاد كنید.

در وسط گل گلبرگ های كوچك ایجاد كنید.

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

گل بگونیا

وسایل مورد نیاز :

تربچه ، چاقو

روش كار :

ساقه تربچه را ببرید و آن را  به 4 قسمت مساوی متصل به هم تقسیم كنید.

در هر قسمت سه گلبرگ كوچكتر ایجاد كنید.

گل را در آب سرد بگذارید تا باز شود.

ساقه تربچه را ببرید. در سطح آن 6 شیار ایجاد كرده و دور آنها را كمی گرد كنید.

بین شیارها را ببرید به طوری كه در انتها به هم وصل باشند.

گل را در آب سرد بگذارید تا باز شود.

 

 

ماكارونی های رنگی

وسایل مورد نیاز :

هویج، سیب زمینی، كاتر دوطرفه

روش كار :

هویج و سیب زمینی را پوست بكنید.

كاتر را در هویج و سیب زمینی فرو كنید و بچرخانید تا آنها را مانند فنر ببرد.

به آرامی فنرها را از هویج و سیب زمینی خارج كنید.

فنرها را باز كنید.

فنر سیب زمینی و هویج را داخل هم كنید و آن را  در آب سرد بگذارید و یا بپزید.

 

 

پروانه

وسایل مورد نیاز :

گوجه فرنگی – چاقو – تخته چوبی

روش كار :

نصف گوجه فرنگی را به 4 حلقه تقسیم كنید. (هركدام به ضخامت نیم سانتیمتر) به طوری كه در انتها به هم وصل باشند.

سه حلقه زیرین را از وسط شكاف دهید.

شاخك و سر پروانه را فرم دهید.

بدن آماده شده را روی سر پروانه قرار دهید.

 

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

 

 سبد گل

وسایل مورد نیاز : 

گوجه فرنگی – چاقو – اسكنه 7 شكل

روش كار :

گوجه فرنگی را از طول در دو خط از مركز به فاصله نیم سانتیمتر از هم تا وسط گوجه فرنگی ببرید. (دسته سبد )

با اسكنه لبه سبد را فرم دهید.

با استفاده از نوك چاقو ، پوست لبه ی سبد را كمی از گوشت جدا كنید.

تخم دو تكه ی جدا شده از دسته سبد را خارج كنید.

دو تكه را مانند بشقاب زیر سبد بگذارید.

 

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

 

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

 

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

 

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

 

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی

 

www.nazpatogh.com | سبزی آرایی و ابزار سبزی آرایی
آگوست 9th, 2010 | دسته: دانـستـنـیهای عمـومـی

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2012/11/123.gif

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg لینک های ارسالی شما

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg مبارزه خونین بوکسور ایرانی! + تصاویر تماشایی

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg پیشنهاد بی شرمانه یک اسپانسر به خانم های بسکتبالیست ایران!

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg کلیپ دیدنی از زدن سر با شمشیر در عربستان!

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg خرید و فروش دختران برای ازدواج!

» جدیدترین های سایت ... «

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2012/11/123.gif

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg لینک های ارسالی شما

»» وبگـــردي : جذابتــرين مطالب اينتــرنت را از دست ندهيد ...

لعیا زنگنه در لباس نظامی!!! +تصاویر جديد

بازیگران مشهور ایران در مراسم! +تصاویر جديد

بهنوش بختیاری در فیلم همسرش! +عکس جديد

عکس های دیدار والیبال بازیگران زن ایران با تیم متین! +تصاویر جديد

خرید و فروش دختران برای ازدواج!!! جديد

کلیپ ته خنده از تفریح عرب ها در خیابان ها! جديد

مجازات وحشتناک جاسوس اسرائيل در غزه !!! + تصاوير بالاي 18 سال جديد

کليپ وحشتناک زدن سر با شمشير در عربستان !!! (18+) جديد

فتواي جديد فقها درباره ازدواج موقت دختران!!! جديد

مبارزه خونين بوکسور ايراني!+تصاوير (??+) جديد

پيشنهاد بي شرمانه يک اسپانسر به دختران بسکتباليست ايران!!! جديد

تفريحات مايه دارها در ايران!+ تصاوير جديد

پدر و پسرهاي موسيقي در ايران را ميشناسيد + عکس جديد

دختر 1 ساله اي که شبيه پيرزن 80 ساله شده!!!+تصاوير جديد

گرانترين و زيباترين ماشين عروس جهان در اصفهان!+تصاوير جديد

»» ورود به آرشيو مطالب جذاب ...

Current ye@r *


کلیپ های جدید