نام سايت نام سايت

تاریخچه دیدارهای پرسپولیس و استقلال

برچسب ها:

 

دیدارهای تیم‌های استقلال و پرسپولیس، این دو تیم پر طرفدار تهرانی همیشه شور و حال خاصی داشته‌ است…

تاریخچه دیدار های دو تیم از ابتدا تاکنون به شرح زیر است:

۱۶ فروردین ۱۳۴۷: پرسپولیس صفر استقلال صفر

۲۰ دی ۱۳۴۷ : پرسپولیس صفر استقلال صفر

۳۱ مرداد  ۱۳۴۸ : پرسپولیس یک استقلال ۳
گل‌های تیم استقلال: احمد منشی زاده (۸) ، علی جباری (۴۴)، کارو حق وردیان (۸۸)
گل تیم پرسپولیس: کاظم گنجاپور (۷۲)

۱۷ بهمن ۱۳۴۸ : پرسپولیس صفر استقلال یک
(۳ بر صفر استقلال برنده اعلام شد) گل تیم استقلال: غلامحسین مظلومی (۹)
* این بازی تا دقیقه ۸۲ ادامه یافت اما در این لحظه تیم پرسپولیس میدان را به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت ترک کرد و فدراسیون فوتبال نتیجه را ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام کرد.

۳ مهر ۱۳۴۹ : پرسپولیس ۲ استقلال ۳
گل‌های استقلال: جواب قراب (۷۳)، کارو حق وردیان (۸۷)، عباس مژدهی (۸۸)
گل‌های تیم پرسپولیس: علی پروین (۷)، حسین کلانی (۲۳)

۲۷ دی ۱۳۴۹ : پرسپولیس یک استقلال یک
(۳ برصفر استقلال برنده شد) گل استقلال: عباس مژدهی (۷۵) گل پرسپولیس: حسین کلانی (۲)
* این بازی تا دقیقه ۷۵ یک بر یک مساوی در جریان بود تا اینکه بازیکنان تیم پرسپولیس به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت داور زمین را ترک کردند. براساس رای صادره از سوی فدراسیون فوتبال تیم استقلال با نتیجه ۳ برصفر برنده بازی شد.

۲۸ خرداد ۱۳۵۰ : پرسپولیس یک استقلال یک
گل تیم استقلال: غلامحسین مظلومی (۳۰)
گل تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک (۹۰)

۱۵ بهمن ۱۳۵۰ : پرسپولیس ۴ استقلال یک
گل های تیم پرسپولیس: حسین کلانی (۴۳ و۹۰) صفر ایرانپاک (۵۶) ، محمودخوردبین (۷۵)
گل تیم استقلال: علی جباری (۷۵)

۳ فروردین ۱۳۵۱ : پرسپولیس ۲ استقلال صفر
گل های تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک (۵۰)، حسین کلانی (۸۹)

۱۱ اسفند ۱۳۵۱ : پرسپولیس صفر استقلال ۲
گل های تیم استقلال: علی جباری (۸۷ و۴۰)

۲۵ خرداد ۱۳۵۲ : پرسپولیس صفر استقلال یک
گل تیم استقلال: رضا عادلخانی (۳)

۱۶ شهریور ۱۳۵۲ : پرسپولیس ۶ استقلال صفر
گل های تیم پرسپولیس: همایون بهزادی (۹۰ و۸۶، ۵۰) ،ایرج سلیمانی (۴۵ و۵۶) و حسین کلانی (۳۲)

۱۸ آذر ۱۳۵۲: پرسپولیس یک استقلال یک
گل تیم استقلال: علی جباری (۷۰)
گل تیم پرسپولیس: همایون بهزادی (۴۶)

۴ خرداد ۱۳۵۳ : پرسپولیس صفر استقلال یک
گل تیم استقلال: حسن روشن (۸۸)

۲۷ آذر ۱۳۵۳ : پرسپولیس ۲ استقلال یک
گل تیم استقلال: غلامحسین مظلومی (۶۰)
گلهای تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک (۵۰) و اسماعیل حاج رحیمی پور

۵ اردیبهشت ۱۳۵۴ : پرسپولیس یک استقلال ۳
گلهای تیم استقلال: غلامحسین مظلومی (۱۱ و۶۲)، مسعود مژدهی (۴۷)
گل تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک (۵۳)

۲۵ مهر ۱۳۵۴ : پرسپولیس ۲ استقلال صفر
گلهای تیم پرسپولیس: جهانگیر فتاحی (۲۲)، اسماعیل حاج رحیمی پور(۳۸)

۲۷ اسفند ۱۳۵۴ : پرسپولیس یک استقلال یک
گل تیم استقلال: مسعود مژدهی (۲۰)
گل تیم پرسپولیس: محمود خوردبین (۸۵)

۲ مهر ۱۳۵۵ : پرسپولیس یک استقلال یک
گل تیم استقلال: هادی نراقی (۲۶)
گل تیم پرسپولیس: علی پروین (۴۰)

۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۶ : پرسپولیس صفر استقلال ۳
گل‌های تیم استقلال: محرم عاشوری (۴۵)، حسن روشن (۸۳)، سعید مراغه چیان (۸۸)

۱۸ آذر ۱۳۵۶:پرسپولیس ۲ استقلال یک
گل تیم استقلال: حسن روشن (۸۵)
گلهای تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک (۱۵ و۳۴)

۲۵

آبان ۱۳۵۸: پرسپولیس صفر استقلال یک
گل تیم استقلال: غلامرضا فتح آبادی (۴۲)
* این بازی دوستانه بوده و به مناسبت برزگداشت مرحوم علی دانایی فرد برگزار شد، دیداری که در دقیقه ۷۵ به دلیل هجوم تماشاگران به داخل زمین نیمه تمام ماند.

۱۳ تیر ۱۳۵۹: پرسپولیس صفر استقلال صفر

۱۶ مهر ۱۳۶۰ : پرسپولیس صفر استقلال صفر

۱۷ دی ۱۳۶۱ : پرسپولیس یک استقلال یک
گل تیم پرسپولیس: غلامرضا فتح آبادی (۱۰)
گل تیم استقلال: بهتاش فریبا (۸۷)

۱۵ مهر۱۳۶۲ : پرسپولیس صفر استقلال یک
گل تیم استقلال: پرویز مظلومی (۵۹)

۲۵ خرداد ۱۳۶۵: پرسپولیس ۳ استقلال صفر
گل‌های تیم پرسپولیس: شاهرخ بیانی (۱۲- پنالتی و ۵۲)، ناصرمحمد خانی (۶۲)

۷ فروردین ۱۳۶۶ : پرسپولیس صفر استقلال صفر

۱۸ شهریور۱۳۶۷: پرسپولیس یک استقلال یک
گل تیم استقلال: جعفر مختاری فر (۶۰)
گل تیم پرسپولیس: فرشاد پیوس (۴۶)

۱۹ اسفند۱۳۶۷: پرسپولیس ۴ استقلال ۲

(وقت معمول صفربرصفر) گل‌های تیم استقلال (پنالتی): جعفرمختاری فرو رضاحسن زاده / گلهای تیم پرسپولیس (پنالتی): مجتبی محرمی، رحیم یوسفی، محسن آشوری، مرتضی کرمانی مقدم

* این دیدار در چارچوب جام حذفی باشگاه های کشور برگزار شد.

۱۷ آذر ۱۳۶۸: پرسپولیس یک استقلال صفر
گل تیم پرسپولیس: رضا عابدیان (۱۸)

۴ خرداد ۱۳۶۹: پرسپولیس یک استقلال ۲
گلهای تیم استقلال: عباس سرخاب (۴۶) و صمد مرفاوی (۷۲)
گل تیم پرسپولیس: نادر میراحمدیان (۱۲)

۲۸ دی ۱۳۶۹ : پرسپولیس یک استقلال یک
گل تیم استقلال: شاهرخ بیانی (۶۲- پنالتی)
گل تیم پرسپولیس: فرشاد پیوس (۷۵)

۴ بهمن ۱۳۷۰: پرسپولیس صفر استقلال صفر

۱۵ اسفند ۱۳۷۰: پرسپولیس صفر استقلال ۲
گلهای تیم استقلال: صمد مرفاوی (۸) و صادق ورمزیار(۱۵)

۸ خرداد۱۳۷۱: پرسپولیس صفر استقلال یک
گل تیم استقلال: صمد مرفاوی (۴۸)

۱۱ دی ۱۳۷۱: پرسپولیس صفر استقلال صفر

۳۰ دی ۱۳۷۳ : پرسپولیس ۲ استقلال ۲
(۳ بر صفر به سود استقلال) گل‌های تیم استقلال: صادق ورمزیار(۷۹ پنالتی)، ادموند اختر(۸۷) / گل‌های تیم پرسپولیس: فرشاد پیوس(۲۱- پنالتی)، بهزاد داداش زاده(۵۶)
* این بازی تا دقیقه ۸۸ دو بر دو مساوی دنبال می شد اما به دلیل درگیری کاپیتان‌های دوتیم و هجوم تماشاگران منتسب به تیم پرسپولیس به داخل زمین نیمه تمام ماند. پس ازیک روز کمیته انضباطی فدراسیون رای به پیروزی سه بر صفرتیم استقلال داد.

۷ بهمن ۱۳۷۳ : پرسپولیس صفر استقلال صفر

۶ مرداد ۱۳۷۴: پرسپولیس یک استقلال ۳
گلهای تیم استقلال: ادموند اختر(۷)، صادق ورمزیار(۱۶- پنالتی)، محمد تقوی(۳۶)
گل تیم پرسپولیس: مرتضی کرمانی مقدم (۴۹)

۸ دی ۱۳۷۴: پرسپولیس صفر استقلال صفر

۲۷ مهر ۱۳۷۵: پرسپولیس یک استقلال صفر
گل تیم پرسپولیس: ادموند بزیک (۸۷)

۲۰ تیر ۱۳۷۶ : پرسپولیس ۳ استقلال صفر

گلهای تیم پرسپولیس: ادموند بزیک (۳۰)، مهدی مهدوی کیا (۷۱)، بهنام طاهرزاده (۸۷)

۲۲ آبان ۱۳۷۷ : پرسپولیس یک استقلال صفر

گل تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب (۴۵)

۲۰ فروردین ۱۳۷۸: پرسپولیس یک استقلال یک

گل تیم استقلال: فرد ملکیان (۴۳) گل پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب (۳)

۲۰ تیر ۱۳۷۸: پرسپولیس ۲ استقلال یک

گل تیم استقلال: سهراب بختیاری زاده (۵۰) گلهای تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب (۱۲  پنالتی)، افشین پیروانی (۸۵)

۲ مهر ۱۳۷۸ : پرسپولیس صفر استقلال صفر

۸ اسفند ۱۳۷۸: پرسپولیس ۲ استقلال صفر

گلهای تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب (۷)، پایان رافت (۸۰)

۹ دی ۱۳۷۹ : پرسپولیس ۲ استقلال ۲

گلهای تیم استقلال: محمد نوازی(۶۷)، مهدی هاشمی نسب (۸۶)
گلهای تیم پرسپولیس: بهروز رهبری فرد (۵۷- پنالتی)، علی کریمی (۸۹)

۵ اسفند ۱۳۷۹: پرسپولیس صفر استقلال یک
گل تیم استقلال: علیرضا اکبرپور(۷۲)

۲۸ اسفند ۱۳۸۰ : پرسپولیس یک استقلال یک
گل پرسپولیس: رضا جباری (۲۵)
گل استقلال: محمد نوازی (۳۸- پنالتی)

۱۹ اردیبهشت۱۳۸۱:  پرسپولیس صفر استقلال صفر

۲۰ دی ۱۳۸۱: پرسپولیس یک استقلال یک
گل استقلال: علی سامره (۱)
گل پرسپولیس: علی انصاریان (۷۰- پنالتی)

۲۳ خرداد ۱۳۸۲ : پرسپولیس ۲ استقلال یک
گلهای تیم پرسپولیس: یحیی گل محمدی (۱۱) و بهنام ابوالقاسم پور(۵۰)
گل تیم استقلال: علیرضا اکبرپور(۶۳)

۲۵ مهر ۱۳۸۲ : پرسپولیس یک استقلال ۲
گل پرسپولیس: عیسی ترائوره (۷۰)
گلهای تیم استقلال: علی سامره (۸) و محمود فکری (۵۷)

۱۳ بهمن ۱۳۸۲ : پرسپولیس یک استقلال یک
گل تیم پرسپولیس: حامد کاویانپور(۲۰)
گل تیم استقلال: داود سیدعباسی (۳)

اول آبان ۱۳۸۳ : پرسپولیس صفر استقلال صفر

۷ اسفند ۱۳۸۳ : استقلال ۳ پرسپولیس ۲
گلهای پرسپولیس: شیث رضایی (۸۴) و سهراب انتظاری (۷۷)
گلهای استقلال: رضاعنایتی (۶۸)،محمود فکری (۸۳) و پیروز قربانی (۹۳)

۱۴ آبان ۱۳۸۴ : پرسپولیس صفر استقلال یک
گل استقلال: رضا عنایتی (۵۶)

۲۰ اسفند ۱۳۸۴ : استقلال صفر پرسپولیس صفر
۱۲ آبان ۱۳۸۵ : پرسپولیس ۲ استقلال یک
گلهای پرسپولیس: مهرزاد معدنچی (۲۲) و مهرداد اولادی (۷۱)
گل استقلال: امیرحسین صادقی (۱۶)

۱۰ فروردین ۱۳۸۶ : استقلال یک پرسپولیس یک
گل استقلال: شیث رضایی (گل به خودی – ۴۳)
گل پرسپولیس: علیرضا واحدی نیکبخت (۱۳)

۱۸ مهر ۱۳۸۶ : استقلال ۱ پرسپولیس ۱
گل استقلال: امید روانخواه (۵۷)
گل پرسپولیس: محسن خلیلی (۸۴)

۱۵ فروردین ۱۳۸۷ : استقلال ۱ پرسپولیس ۱
گل استقلال: امید روانخواه (۳)
گل پرسپولیس: محسن خلیلی (۲۷)

۱۲ مهر ۱۳۸۷ : استقلال ۱ پرسپولیس۱

۲۵ بهمن ۱۳۸۷ : استقلال ۱ پرسپولیس ۱

۱۰ مهر ۱۳۸۸ : پرسپولیس ۱ استقلال ۱

۱۴ بهمن ۱۳۸۸ : پرسپولیس ۲ استقلال ۱
گلهای پرسپولیس: هادی نوروزی(۳۷) کریم باقری(۸۷)
گل استقلال:فرهاد مجیدی(۱۶)

۲۳ مهر ۱۳۸۹ : پرسپولیس صفر استقلال ۱
گل استقلال فرهاد مجیدی دقیقه ۹۰


فروردین ۶ام, ۱۳۹۰ | دسته: دانـستـنـیهای عمـومـی

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2012/11/123.gif

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg لینک های ارسالی شما

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg مبارزه خونین بوکسور ایرانی! + تصاویر تماشایی

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg پیشنهاد بی شرمانه یک اسپانسر به خانم های بسکتبالیست ایران!

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg کلیپ دیدنی از زدن سر با شمشیر در عربستان!

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg خرید و فروش دختران برای ازدواج!

» جدیدترین های سایت ... «

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2012/11/123.gif

http://www.nazpatogh.com/wp-content/uploads/2013/08/%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg لینک های ارسالی شما

»» وبگـــردي : جذابتــرين مطالب اينتــرنت را از دست ندهيد ...

لعیا زنگنه در لباس نظامی!!! +تصاویر جديد

بازیگران مشهور ایران در مراسم! +تصاویر جديد

بهنوش بختیاری در فیلم همسرش! +عکس جديد

عکس های دیدار والیبال بازیگران زن ایران با تیم متین! +تصاویر جديد

خرید و فروش دختران برای ازدواج!!! جديد

کلیپ ته خنده از تفریح عرب ها در خیابان ها! جديد

مجازات وحشتناک جاسوس اسرائيل در غزه !!! + تصاوير بالاي 18 سال جديد

کليپ وحشتناک زدن سر با شمشير در عربستان !!! (18+) جديد

فتواي جديد فقها درباره ازدواج موقت دختران!!! جديد

مبارزه خونين بوکسور ايراني!+تصاوير (??+) جديد

پيشنهاد بي شرمانه يک اسپانسر به دختران بسکتباليست ايران!!! جديد

تفريحات مايه دارها در ايران!+ تصاوير جديد

پدر و پسرهاي موسيقي در ايران را ميشناسيد + عکس جديد

دختر 1 ساله اي که شبيه پيرزن 80 ساله شده!!!+تصاوير جديد

گرانترين و زيباترين ماشين عروس جهان در اصفهان!+تصاوير جديد

»» ورود به آرشيو مطالب جذاب ...


72223